29.11.07

PIRAMIDIOTSKI SEZAM, ŠIROM OTVOREN

Kako su Semir i Muris Osmanagić falsificirali i sakrili izvještaje vlastitih suradnika, o nestalom kosturu s Visočice, kako je neki volonter urezao „misteriozno pismo“ u „megalite“ tunela, o prirodnim geološkim fenomenima falsificiranim u ostatke „drevne civilizacije“, kako oko Visokog nema ni govora o piramidama, i još koječemu, saznajte iz prve ruke, od bivše suradnice piramidiotske Fondacije:

BH Dani, br. 546, 29. novembar, 2007.

Intervju: Nađija Nukić

OSMANAGIĆ JE OTJERAO STRUČNJAKE IZ PROJEKTA

Prva stranica
Druga stranica
Treća stranica

Razgovarao: Vuk Bačanović

DANI: Kako je započeo Vaš angažman u Fondaciji Semira Osmanagića?

NUKIĆ: Na samom početku mene nije angažovao Osmanagić, već institucija koja je radila bušotine na terenu. Kada sam prvi put čula riječ "piramida", uopće nisam razmišljala da li jeste ili nije. Mene u tom momentu to nije interesovalo, već da uradim svoj posao, to jeste da tom gospodinu kažem šta je u jezgru bušotine. Prvo sam mislila da traži neke artefakte, neke dokaze, neku keramiku, ali njega je zapravo interesovalo da li tu ima nekih geoloških anomalija ili ne. Ima jedna, to je činjenica i to je bilo i dokumentovano u mom izvještaju koji, nažalost, nikada nije bio publikovan, niti na web stranici Fondacije, niti bilo gdje drugo. Čak, kada je dolazio gospodin Ali Baraqat i kada sam mu saopćila da postoji izvještaj sa bušotine, a ne ručno kopanih sondi, on je zatražio da dobije prevod, međutim, to se nije dogodilo, a upravo na taj izvještaj se pozivao Rudarsko-geološki fakultet iz Tuzle.

DANI: Šta je konkretno sadržavao Vaš izvještaj?

NUKIĆ: U izvještaju je bilo konkretno ono što se nalazi na terenu. Radilo se o geološkoj anomaliji koju sam spominjala. Moja kolegica Radmila Kovačević, koja je jedini sedimentolog u BiH, uradila je potrebne analize i ustanovila prisustvo laporovitog mikrita, a radi se o materijalu koji nije mogao nastati u geološkom dobu kada i ostali materijali. Razumljivo je da se postavilo pitanje otkud on tu. Upravo me je to ponukalo da pomislim da bi bilo vrijedno dalje istraživati kako bi se utvrdilo da li je to neki veliki sloj, odnosno veza između blokova breče. Vjerovatno bi se našlo neko naučno objašnjenje ozbiljnim ispitivanjem. Ono što mi je bilo jako interesantno jeste da smo u jednoj bušotini pronašli kostur koji je bio iznad ploča pješčara. Kostur smo dali na analizu na groblje u Visokom. Međutim, kasnije je nekako poslan u London i nikada nismo dobili analizu na osnovu koje bismo utvrdili iz kojeg razdoblja skelet potiče. Moja je pretpostavka da je to zaista nešto novijeg datuma, te da zato nikada nije objavljeno.

DANI: Znači, gospodin Ali Baraqat nikada nije dobio Vaš izvještaj?

NUKIĆ: Nikada nije dobio moj izvještaj o prvobitnim geološkim istraživanjima, tj. o sondažnim bušotinama. Kada je saznao da su uopće rađena geološka istraživanja, naravno da je od mene zatražio izvještaj, za koji sam ja rekla da ga može dobiti kada bude preveden na engleski, jer on ne govori naš jezik. Prevela ga je gospođica Samra Koričić, novinarka koja je tada radila za Fondaciju. Dok smo Baraqat i ja razgovarali, izvještaj se nalazio na stolu da bi poslije netragom nestao. Nikada ga nismo našli, niti ga je gospodin Ali Baraqat dobio u ruke, tako da nije imao uvida u kompletna istraživanja vršena na Visočici.

DANI: Da li su, onda, egipatski stručnjaci, koji su nedavno boravili u Visokom i navodno potvrdili postojanje piramida, bili pogrešno obaviješteni?

NUKIĆ: U suštini jesu. Jer je njima trebalo predočiti kompletna istraživanja vršena na Visočici prije nego što oni uopće i izađu na teren i izvrše uvid, jer geologu puno znači ako ima nešto što je prije urađeno.

DANI: Rekli ste da Vaš izvještaj u jednoj od knjiga Semira Osmanagića nije vjerno prenesen? Zbog čega je to tako?

NUKIĆ: Da. Moje kolege sa RGGF-a su potvrdile da je izvještaj korektan, a u svome izvještaju načinjenom nakon dva sata ispitivanja (što sam im zamjerila) su zapravo iskritikovali ono što je o mom izvještaju u svojoj knjizi krivo prezentovao Osmanagić. Ne znam zašto je to Osmanagić učinio. Izvještaj je bio sačinjen, bio je korektan, urađen u skladu sa naučnim metodama. Zbog čega je on pisao drugačije, zbog čega je od geoloških fenomena pravio pompu, ja to ne znam.

DANI: Naučni principi, dakle, nisu bili poštovani?

NUKIĆ: Vidite, ono što je za mene kao geologinju bilo interesantno jeste laporoviti mikrit, kao i nedostatak dolomita koji se morao nalaziti na breči. Osim toga, ono što mi je u slučaju Visočice bilo vrlo interesantno jeste pravilnost izohipse. U dvadeset sedam godina rada nisam vidjela nešto slično. Zbog toga je bilo potrebno otvoriti sonde na sve četiri strane brda, kako bi se utvrdila veza između pješčara i breče, jer ako se radi o platou i ako je on popločan, a piramida građena od breče, onda negdje mora postojati spoj, tj. na koji je način graditelj spojio to dvoje. U jednoj od otvorenih sondi smo na dubini od dva do tri metra našli mnogo izgorjelog stijenskog materijala i organske materije, pa čak i jedan fosil morske životinje krinoid, star 300 miliona godina, što govori da je tu nekada bilo more koje se povuklo. Taj podatak nikada nije objavljen, a Semir je donio odluku da se ta sonda zatvori. Stijene i organski materijal je trebalo poslati na karbonsku analizu, ali to također nikada nije urađeno. Zašto, ne pitajte me, jer ja nisam odlučivala o tome. S druge strane, Semir je otvarao sonde nasumično, i to bez prethodne konsultacije sa stručnjacima. Stručni tim je protestovao protiv takvih postupaka i insistirao da se sonde mogu otvoriti samo onda kada geometar, geolog i arheolog procijene da je to opravdano, a ne na svakom mjestu gdje je na površini izvirio kamen. Međutim, naše mišljenje je bilo ignorisano. Naše prisustvo se svelo na to da se svijetu pokaže da eto tu postoje arheolog, geolog itd, odnosno da se nešto ozbiljno radi.

DANI: Rekli ste da ste smijenjeni iz UO-a Fondacije. Šta mislite da bi mogao biti povod Vaše smjene?

NUKIĆ: Jednom smo Senad Hodović i ja na UO-u zatražili finansijski izvještaj, odnosno koliko je novca ušlo, a koliko utrošeno, te da li su plaćeni svi ljudi koji su radili za Fondaciju. Odmah nakon toga je stigao prijedlog da budemo smijenjeni i nikada nismo imali priliku da vidimo finansijski izvještaj.

DANI: Zbog čega ste odlučili napustiti Fondaciju?

NUKIĆ: Otišla sam zbog nestručnog i nenaučnog rada. Do dokaza se dolazi naučnim putem prikupljanjem dokaza, sintezom, pa tek onda tezom. Tako se nije radilo i ja sam se uvijek pitala zašto. Nije mi bilo logično - ako se ne radi o piramidi, onda je to neki geološki fenomen, kao npr. Piramida Mjeseca. Ne radi se o piramidi, prirodno je, ali je geološki fenomen. Kada je moj kolega sa fakulteta Mirza Bašagić prvi put došao, bio je fasciniran, kao i ja, onim divnim pločama. Istina je da pravilnost pukotina buni, ali zbog toga sam se ja popela više i otvarala sonde gdje mi je postalo jasno da se radi o geološkom fenomenu. Valovitost koju vidimo na "pločicama" nastajala je zapljuskivanjem talasa u davnim geološkim razdobljima. Radi se o fenomenu koji bi se mogao fantastično iskoristiti u turističke svrhe, kao što se npr. radi u Irskoj.

DANI: Spominjali ste geološki izvještaj o Plješevici koji nikada nije objavljen?

NUKIĆ: Radi se o izvještaju dr. Enesa Ramovića koji je svojevremeno ponudio da njegova firma GEO ETA d.o.o. besplatno uradi geološko kartiranje Visočice, ali je kasnije vršio sondažna bušenja na Plješevici (onda kada se pojavio bager o kojem sam govorila). U tom se izvještaju decidno navodi da "horizonti pločastih pješčara nisu postavljani u toku građevinske aktivnosti koja je dovela do izgradnje piramide". Taj izvještaj, koji vam predočavam - napominjem da se radi o informaciji koju sam dobila, tj. nije iz prve ruke - je vraćen gospodinu Ramoviću da ga on koriguje i izvrši izmjene, najvjerovatnije po nalogu Semira Osmanagića. Ostaje činjenica da, baš kao ni moj izvještaj, nikada nije objavljen.

DANI: Da li je tačan navod Collete Dowell i dr. Roberta Schocha da ste im Vi potvrdili da je tzv. runsko pismo u tunelima naknadno urezano?

NUKIĆ: To je tačno. Tokom mog prvog ulaska u tunel ti se blokovi još uvijek nisu dobro vidjeli. Čak sam na jednom od njih i sjedila - upravo na tom na kojem će se kasnije pojaviti "natpisi". Kada je ekipa rudara na čelu sa Murisom Osmanagićem, zbog kojeg je Sead Pilav napustio Fondaciju, počela otkopavati to kamenje, jedan dio tih blokova iskopao je jedan od speleologa i oni su ga i fotografisali. Tvrdim da FTV ima snimke tih blokova dok na njima nije bilo ništa, da bi na jednom od mojih narednih ulazaka ja vidjela strelicu, te slova M i E. Još tada se vidjelo da se radi o svježe urezanim znakovima. Ustvari, jedan od naših radnika mi je saopćio da je to on napisao - početno slovo svoga imena, te one znakove koji su označavali imena njegove djece. To je on zapravo šarao dok se odmarao. Muris Osmanagić je poslije od toga napravio cijelu nauku - prvo da je to neko runsko, pa zatim neko antičko pismo. Od tada je prilikom svakog mog narednog ulaska bilo dopisano nešto novo.

DANI: Da li ste se tokom rada suprotstavljali Osmanagićevim metodama?

NUKIĆ: Kako da ne. Ne samo ja već čitava stručna ekipa. Ja sam najburnije reagovala kada sam čula da bager prekopava Plješevicu i odmah sam kontaktirala Semira telefonom. On je najprije rekao da o tome nema pojma, iako je on lično stajao iza toga. Kada sam došla na Plješevicu i vidjela rupu duboku tri metra, doživjela sam šok. Semir se samo smijao i rekao "Šta fali". Tada sam rekla da neću da znam za to, niti da budem dio toga. Okrenula sam se i otišla.

Odlomci izvještaja Rudarsko-geografsko-građevinskog fakulteta o geološkim istraživanjima Visočice kod Visokog
Kako je Osmanagić pogrešno interpretirao geološki izvještaj Nađije Nukić

Nakon navedenih geoloških istraživanja, gospodin Semir Osmanagić piše knjigu
Bosanska piramida sunca: Otkriće prve evropske piramide. U ovoj knjizi autor na niz primjera jasno stavlja do znanja da mu rezultati geoloških istraživanja nisu poslužili kao osnova za donošenje zaključka o "piramidi". Ovdje ćemo navesti nekoliko dokaza za to.

Na 150. stranici knjige gospodin Osmanagić opisuje profil bušotine B-l i ističe: "Na dubini 3,7 m glina prelazi u lapor, što je geološki gotovo nemoguće zbog vrlo kratkog perioda ("ne može se to desiti za 20.000 godina"). Ovaj podatak geologinje Nukić u svom izvještaju nije navela kao anomaliju. Na profilu B-l na 3,7 m glina prelazi u laporovitu glinu, što je sasvim prirodno. (...)

Na 151. stranici gospodin Osmanagić objašnjava: "Na 7,80 m je vrlo važna anomalija: pomiješani su lapor, pijesak i crni tragovi (organski materijal)." Geologinja Nukić je konstatovala da su na 7,75-8,00 m zastupljeni "glina, lapor i ugalj sa šljunkom i pijeskom", ali je istakla da je moguće da je došlo do obrušavanja materijala sa zidova bušotine.


Cjelokupan izvještaj koji sadrži opsežan pregled Osmanagićevih misinterpretacija stručnog izvještaja Nađije Nukić može se downlodovati na:
http://www.balkanshare.com/download.php?file=54647

41 komentari:

Anonimno kaže...

Jos samo jedna stvar koju bih ja volio znati, zasto je Dr Ramo Kurtanovic , koji je bio na pocetku u Fondaciji, istu vrlo brzo napustio.

stultitia kaže...

Anonimni, pa evo, Sezam se otvorio, ko zna šta će još sve izaći na vidjelo! Stay tuned! :D

HoustonPiramidiot kaže...

Dobro je da izlazi na vidjelo.

Ipak je jadno da su ovi ljudi, koji su i prije znali sta se radi, sjedili skrstenih ruku dok je Semir pozivao na linc i pljuvao po kome je stigao. Sta li je Gdja. Nukic mislila dok je dvije godine slusala Semirove proljeve protiv BH naucnika? Steta sto nije jos na nekog saucesnika pokazala prstom, brze bi se sve odmotalo. Ovako, piramidioti ce se opet praviti ludi i pripisivati ovu ispovijest Nukickinim nezadovoljstvom tretmanom u Fondaciji.

bezimeni kaže...

dobro mogu i razumjeti sto to Semir radi, ali zasto sve ovo treba Murisu Osmanagicu? da je samo do korupcije, pa moze to i drugacije, ne treba mu piramida. uzimaju i drugi i sakom i kapom bez piramide. sasvim sigurno nije do nauke. zbog cega je onda? fakat ne mogu da ga skontam.

stultitia kaže...

HoustonPiramidiot, slažem se s tobom. Bio bi kranji red da se i onaj Amer Smailbegović već jednom javno očituje, njegove analize piramidioti i danas koriste kao "neoborive dokaze", a on šuti već drugu godinu.

A što se Nukićke i ostalih geologa tiče, mogu piramidioti protiv nje sad govoriti šta hoće, ostaje činjenica da je Osmanagić sakrio vlastiti izvještaj u kojem piše da je Plješevica prirodni fenomen, i da je tražio od autora izvještaja da ga "koriguje"!

Poslije ovog intervjua, mogu oba Osmanagića da laganjeze počnu pakovat kofere!

Anonimno kaže...

Houstonpiramidiot ti si u pravu.
Vuce svaka cast. Mi bi trebali imati 1000 ljudi kao Vuk i dovde ne bi doslo. Stu ti si jaka inteligenta osoba, pridruzi se Vuku. Iskoristi svoje znanje, sposobnosti, inteligenciju.
Spremna si da odes na jedan novi veci nivo. Puno ljudi u Bosni nema pristup internetu, stoga je medij jako, jako vazan. Medij je veliki kljuc da se ova ubleha zaustavi.

bezimeni kaže...

da dodam na Huston-ov komentar, o falsificaranju izvjestaja Nukiceve se pisalo u izvjestaju tuzlanskih geologa. zatim se o falsificiranju diskutovalo na Archeology.org prije vise od godinu dana. sta su novinari radili? nije samo do Nukiceve koja je sutala. bilo je onih koji su upirali prstom, pa novinari nisu ni repom.

stultitia kaže...

Bezimeni, tata Muris je pisao "alternativu" i prije sina, sin je samo skont'o kako da to kešira od državne love:

http://www.rajvosa.net/libs.asp?id=SV153

http://www.most.ba/121/015t.aspx

"Onda Osmangic' uvezuje uticaj Kozmosa, preciznije recheno nashe galaksije Mlijechnog puta, posebno Sunca i njegovog planetarnog sistema, sa sudbinom Zemlje, svakog njenog rejona posebno, pa i nashe BiH. Opet je zashao u nauchnu fantastiku. Ali koja opet, posredstvom nekih mojih fotona, prijanja uz moje mozhdane c'elije, uz neurone uma, kao logichna i moguc'a. On pishe: ”U tom fizichkom nebeskom organizmu postoji zaokruzheni lanac povezanosti Chovjeka, Zemlje, Mjeseca, Sunca i Galaktike.”"

bezimeni kaže...

@Stultitia, sve je to u redu. to sto babo Muris vjeruje je njegova privatna stvar. znam mnogo ljudi koji su naucnici, pa vjeruju i u Atlantidu, i horoskope, i jos mnogo drugih stvari. i dr. Schoch vjeruje u Atlantidu, pa nije rekao da je u Visokom piramida. vjerovati u nesto i pokusavati to dokazati naukom je jedna stvar, kao sto to Schoch radi. ali, falsifikovati je nesto sasvim drugo. Muris i Senad svjesno falsifikuju. i kako rekoh, mogu razumjeti Senada, ali sto to Murisu treba pod stare dane, to mi, fakat, nije jasno.

Anonimno kaže...

Sarajevo-X:
Sad bi lijepo bilo da "nezavisno" tuzilastvo podigne svoje guzice...

Semira i svu onu bulumentu njegovih fanova iz BiH politike strpati iza resetaka.
Bio bi to pocetak ciscenja avlije...

Anonimno kaže...

E sad je pola Visokog Semkiju za petama.Ne znam za Zombija i Mrtvaca, a i Malezijce je dobro nasadio.

Billy kaže...

Samo, Nukicka je, ne zaboravimo , poslije onog izvjestaja tuzlanskih geologa prva potrcala da ih hrakne, ne zbog price o anomalijama, vec zbog nepriznavanja postojanja piramida! I sta bi sa onim pravdanjem, nakon sto je APWR otkrio da su je izbacili, kada je govorila da i dalje saradjuje s Fondacijom.... Ista prica ko i s Hodovicem...Mislim da, da je ovo uspjelo i da je Osmanagic progurao svoje, ne bi Nukicka ni jedne zucnula !

mahotinemaho kaže...

@bezimeni
I otac i sin su lagano prehlađeni.

Neregistrirani kaže...

Uz sve kritike sto je cekala ovako dugo da progovori o ovome, a vjerujem da joj nije bilo svejedno, jer ona bar zna s kim ima posla, ipak joj cestitam na hrabrosti i odluci.

Bilo bi lijepo (da li i naivno za ocekivati?) da cemo citati razgovore s jos nekima od ljudi koji su u pocetku bili angazovani, pa zatim nogirani.

Silva Striborova kaže...

Nesto ne stima u izjavi Ms. Nukic. Naime, njeni izvjestaji su jos uvijek na stranicama fondacije:

http://piramidasunca.ba/ba/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=61

http://piramidasunca.ba/ba/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=61

Tamo je i jedan izvjestaj na engleskom:
http://www.piramidasunca.ba/en/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=48

I ako je neki izvjestaj nestao sa stola, to ne znaci da Ms. Nukic nije mogla traziti kopiju. Pored toga, Dr. Barakat je morao traziti kopiju izvjestaja koji je nestao. I ako nije uspio da dobije izvjestaj clana lokalnog tima, trabalo je da to navede u svom konacnom izvjestaju, tj. da kaze koju je dokumentaciju imao na raspolaganju, a koju nije uzeo u obzir.
Mogu samo da zakljucim da nesto ne stima u izjavi koju je Ms. Nukic dala Danima.

stultitia kaže...

Šumice naša Striborova, pa tebi dobro ide bosanski, ha? Škripi, škripi, itekako, generalno škripi kod piramidiota, i škripat će još gore.

U tim izvještajima, naime, koje navodiš, kakve god da su joj namjere bile, Nukićka je ipak upisala onaj kostur, o koji se Osmanagić spotiče cijelo vrijeme.

Nije da je branim, sinoć sam opet pregledala onu emisiju Korak, u kojoj se naša Nađija kune da su sastavci među pločama vještački i da iskusan geolog to može na licu mjesta vidjeti. A sad u intervjuu govori o prirodnim fenomenima.

Ali u svakom slučaju, značajno je da je ipak stisla petlju pa izašla u javnost. Za razliku od nekih velikih stručnjaka i testosterona koji su se *určili po Cyberbulevaru, a onda utihnuli tiše od maloga miša. E, sad se ta škripa čeka na red. ;-)

Mali kaže...

"E sad je pola Visokog Semkiju za petama.Ne znam za Zombija i Mrtvaca, a i Malezijce je dobro nasadio."

E, svaka ti cast al me nasmija ranije.
Zombi i Mrtvac...

Mali kaže...

Zombi i Mrtvac nasmijah se do suza

Mali kaže...

Nekontam ovo komentiranje na googlu ali valjda ce sad objavit.
Nadji ipak treba odati priznanje za hrabrost. Ipak nije cekala do kraja, nego je i ovo za sema vrlo bolno(ako ima imalo osjecaja)i za nas dobrodoslo.
Nadja imas moju punu podrsku i oprosti za moje pisanje, moralo te se osvjestiti a ja to radim kroz zezu.
Ponavljam ponovo, da je Amer Smailbegovic samo takva picka od covijeka i da je na njega red. Ako ovako nastavi ispasce veci profiter od sema, a svijet je Mali a i ja sam iz zenice, pa bi se nekad mogli i sresti, pred rajom, pa provljivati jedni druge malko.

billy kaže...

Heheheh sad kad Semke iz svoje arhive "Za ne daj boze" izvuce rane uratke Nadije Nukic "Kako su graditelji izljevali blokove" i "Plocice : roza ili bijele fuge?!" , iz kolekcije "Izmo Gugla" hahaha

stultitia kaže...

Mali, komentari se moderiraju, znači: ti ga napišeš i klikneš 'objavi', a onda moraš malo pričekati. :D

U protivnom bi sad imali čitavu bujicu piramidiotskih prostota. Ili da malo pustim slobodno komentiranje, da vidimo kako puštaju paru? Šta kažete? :D

Anonimno kaže...

Na stranici Fondacije se moze naci samo jedan izvadak iz Nukickinog izvjestaja, koji se odnosi na navodne blokove na sjevernoj strani, dok su sva druga njena istrazivanja potvrdila da nema govora o bilo kakvoj "kamenoj gradjevini" - posebno onaj dio o unistenoj sondi koja je sadrzavala fosil i organsku materiju. Ako na sjevernoj strani Visocice i postoje neki "blokovi", jos jedan razlog da se Osmanagicu i kompaniji ne dopusti daljnje pogresno predstavljanje nalaza, skrivanje fosila, artefakata, ljudskih ostataka itd....

Buaka kaže...

A zasto bi Barakat uopste ista trazio? Mi govorimo o covjeku koji je 2x kucnuo od kamen i rekao "Cestitam! Dobili ste piramidu!"
Po cemu taj covjek odaje uopste utisak strucnjaka i profesionalca koji bi naravno prvo trebao reci dajte mi sve izvjestaje pa cemo onda pricati...

Mali kaže...

Stu pusti molim te, sad je vatra.

Zvo sam je Emiliiii

Mali kaže...

Amere Smailbegovicu,

kreni pravim putem, nemoj bacati u vodu sve sto si dosad napravio tako lako. Ogradi se javno od ublehe i zastiti time svoj i ugled ostalih ljudi koji iskreno rade i misle.
Izvlake vise nema niti po kom pitanju, nisam znao, nisam smijo itd...
Dajem ti roka mjesec dana, a onda ce o tebi izaci clanak u novinama.

Lea kaže...

Umjesto komentara...

"Men, it has been well said, think in herds. It will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, and one by one."

/Charles Mackay - Extraordinary Popular Delusions & the Madness of Crowds/

Mali kaže...

E, nesto kontam i prebiram slike i trokutice po glavi, te najnovije uradke od Dipl. Ing Arh., te se sjeti da je Semi imao dobro izmanipulirane slike brda i okoline i prije i za vrijeme samog pocetka prevarantskog projekta.
Mislim na obradjene slicice u Adobe i AUTOCAD-u. Posto moji konstrukteri rade slicne stvari u 3D i sl., znam da to i nije tako lako.
Stoga se pitam?
Ko god da crta one slicice, mora znati puno toga i oko manipulacije istih?
Sta mislite da malo pritisnemo na tu stranu?

Anonimno kaže...

ok, inytervju je dobar, ali zasto joj je trebalo 2 godine da kaze nesto.

Da li je i ona dio cijelog projekta, pare se uzele, sada trebaju mediji da nadju strucnjake koji ce ga polako ugasiti....i zataskati...ZASTO JE CEKALA 2 GODINE, a hodala davala intervjue za TV kuce.

safet

stultitia kaže...

Ma Safete, ko te više išta pita, idi otvori neki blog na na njemu piši sve velikim slovima HE HE HE.

Lea, carice, smijem li ja ovaj citat stavit na blog, da malo promijenimo ovog Erazmusa? :D

Anonimno kaže...

Ove rasprave ne vode ničemu.
Svaka strana tjera po svom.
Ulaz u piramidu jedino je rješenje.
Nema ulaza - nema piramide.
Ima ulaza - ima piramide.
Sve ostalo je zajebancija.

stultitia kaže...

HAHAHAHAHAAHAH, sjajno, sjajno! Hajde onda ovako, Anonimno, nek ti Osmanagić da sve ono para što je opljačkao od naroda i sponzora, a ti stani u podnožje Visočice i viči: "U cara Trojana koz"..., pardon, "Sezame, otvori se!"

Pa da vidimo dokle ćeš ući u piramidu!

HAAHAHAHHAHAHA!

Anonimno kaže...

treba la bi Nukicka da nadje te slike, i da dovede tog radnika na TV, sto je urezao slova, inace nema nikakvih dokaza osim njene price nakon 2 godine sutnje,i sama je rekla na TV, kako je brdo Visocica rad ljudskih ruku, a sada eto nije vise...sto ne kaze da je pogrijesila, osmanagic je tjerao da suti 2 godine, nismo u srednjem vijeku....

Anonimno kaže...

zasto su fotografisali kamen ako nije nista bilo na njemu...ha ha ha... ai sama kze da nije bio iskopan da se nije vidio prvi dan...

stultitia kaže...

Jeste, Safete! Samo hrabro naprijed u zabijanje glave u pijesak! A i onaj izvještaj od Ramovića, nije to Osmanagić tražio da se "koriguje"! A nije nikad bilo ni bagera na Plješevici! Ha ha ha, zagrc, cvil cvil! ;-)

Lea kaže...

@Stultitia

Ma, classic… aktuelan danas kao i 1841 kada je prvi put objavljen. Samo stavi na blog, a ja cu se vec sjetit’ neceg drugog :D

Anonimno kaže...

safete...meni tebe zao...he he he...valja sad pricu smislit...he he he...

Anonimno kaže...

pa napisat cu citavu analizu ovog clanka ,,,smijanje.....'kao da smo djeca'...eto moj izvjestaj nisu vidjeli Egipcani....ona mu je brojila minute....zasto nije rekla tada da nije piramida....ko ce joj sada vjerovati...

stultitia kaže...

Hajmo, piramidioti, slamčica, slamčica!!! Još malo pa nestalo, HAHAHHAHAAHHAHA!

mahotinemaho kaže...

Hej, pa kako može biti toliko glupa. Samo nam pokazuje gdje je njen profesionalni dignitet i moralni integritet. Da li je svjesna koliko se ovakvim izjavama provaljuje? "Otišla sam zbog nestručnog i nenaučnog rada" ... nije valjda?! Da nismo gledali još bi joj i povjerovali. Dok je živjela u uvjerenju (kao i Hodovoć i mnogi drugi) da će Osmanagić biti "pošten", kad je u pitanju podjela plijena stečenog zajedničkim nepoštenjem, nije joj nimalo smetalo to nestručno i nenaučno. Tek kada je mogla naslutiti kolika se lova vrti, a shvatila koliko je on škrt, tek tada su počele da je nerviraju i sitnice kao što je bager.

stultitia kaže...

Mahotinemaho, sve to što pišeš stoji o liku & djelu gospođe Nukić.

Ali ako bismo se samo na trenutak udaljili od toga, možemo vidjeti da je u javnost ipak iznijela dvije ključne stvari - da postoji unutar same Fondacije izvještaj o Plješevici kao prirodnom brdu, koji Osmanagić nije dao da se objavi; te da je svakom geologu jasno da tamo nema nikakvih piramida.

A da se radi o raznim nivoima i nijansama ušićardžija (Hodović, Smailbegović, Buza, itd.), to je itekako istima...

mahotinemaho kaže...

U pravu si. Dobro je da je progovorila; i tek sad je bolje nego nikad. Možda treba razumjeti što nije smogla dovoljno hrabrosti da, još tada, te dvije ključne stvari iznese u javnost. Vladala je euforija i atmosfera linča.